Aanmelden Symposium

Behandelen als praten moeilijk is Symposium over compassievolle technologie en andere innovaties Datum en locatie: 27-09-2019 – Utrecht Prijs: € 195,00, exclusief BTW Op het inschrijfformulier kunt u

Publicatie artikel

Vandaag is een nieuw onderzoeksartikel, geschreven door o.a. bestuursleden Roland Sinnaeve en Wies van den Bosch, gepubliceerd in het tijdschrift Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation. Het artikel, 'Effectiveness of

Eerste bijeenkomst SO-DGT

Afgelopen vrijdag zijn DGT onderzoekers uit Nederland en België bijeen gekomen om hun studies te bespreken, ideeën uit te wisselen en DGT onderzoek verder te brengen. Neem voor

Nieuw onderzoek SO-DGT

SO-DGT is de sparringspartner voor een nieuw onderzoek. Onder leiding van Anne Huntjens worden de effecten van Dialectische Gedragstherapie onder mensen met autisme in combinatie met suïcidaliteit of

Nieuw onderzoek SO-DGT

SO-DGT start met een nieuw onderzoek. De effecten van DGT nazorg in combinatie met e-health en boostersessies worden een jaar lang onderzocht onder 18 deelnemers. Hanneke van Leeuwen