Trainingen

Dialexis organiseert diverse trainingen, conferenties en workshops en verzorgt consultaties en supervisie aan teams en instellingen, zowel intern als extern.

Ze leidt professionele hulpverleners op tot gekwalificeerde dialectische gedragstherapeuten en trainers. Dialexis richt zich op hulpverle­ners werkzaam in GGZ-instellingen: gz-psycho­logen, eerstelijnspsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters, verpleegkundigen, vaktherapeuten en psychosociale hulpverleners.


Maatwerk

Daarnaast kunt u bij de Dialexis terecht met een specifieke vraag naar een incompanytraining. Wij kunnen u op basis van uw concrete vraag een aanbod doen. De mogelijkheid bestaat om de inhoud en duur van de training op uw organisatie af te stemmen. 

Mogelijk heeft u nog niet zo duidelijk voor ogen op welke vakgebieden nascholing nodig is, welke medewerkers zouden moeten deelnemen en wat u met het leertraject wilt bereiken. In dat geval kunt u een beroep doen op Dialexis voor het ontwikkelen van een opleidingstraject. Het gekozen opleidingstraject kan desgewenst worden aangevuld met langdurige begeleiding bij de implementatie van de nieuw verworven kennis.