Algemene voorwaarden

Dialexis Advies B.V. streeft ernaar dat elke nascholingsactiviteit (cursus, opleiding, workshop, studiedag) bijdraagt aan het verbeteren van uw professioneel functioneren in de Geestelijke Gezondheidszorg.

Betaling Bij inschrijving via internet/ mail of post ontvangt u binnen 3 weken na datum van ontvangst een factuur over de cursus of bij een studiedag kun u ook kiezen voor een directe overmaking onder vermelding van een kenmerk zonder dat u een factuur ontvangt.

Certificaat Uw aanwezigheid wordt op de presentielijst bijgehouden. Bij iedere nascholingsactiviteit hoort een vorm van toetsing. U ontvangt een certificaat wanneer u minimaal 90% aanwezig bent geweest & aan de huiswerkopdrachten hebt voldaan.

Bedenktermijn Iedere deelnemer heeft vanaf moment van aanmelding, hierbij geldt de datum die genoteerd staat op het aanmeldingsformulier, 14 werkdagen bedenktijd waarbinnen de deelnemer zich kosteloos kan terugtrekken.

Toelating Dialexis Advies behoudt zich het recht voor iemand niet tot een cursus toe te laten, bijvoorbeeld bij onvoldoende vooropleiding of een niet geschikte werksetting.

Reserve Wanneer u voor een cursus op de reservelijst staat, maar toch niet geplaatst wordt, dient u zich voor een volgende uitvoering van de cursus opnieuw aan te melden.

Uitstel of afstel cursus  Mocht een cursus geen doorgang kunnen vinden of moeten worden uitgesteld, dan wordt u daarover in principe een maand voor de startdatum geïnformeerd. Mocht een cursusbijeenkomst onverhoopt uitvallen, bij voorbeeld door ziekte van de docent, dan kan Dialexis Advies niet aansprakelijk gesteld worden voor gederfde inkomsten of omzet of welke inkomensschade dan ook.

Annuleringsregeling Annulering kan alleen schriftelijk. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst. Bij annulering meer dan 8 weken voor aanvang wordt 35 euro in rekening gebracht. Tussen 8 en 3 weken is dat 50%. Bij nog latere annulering ontvangt u geen restitutie. Wel kunt u zich, na overleg met Dialexis Advies, door een collega laten vervangen.

Restitutie van gelden Restitutie van gelden ontvangt u binnen 15 werkdagen op datum van binnenkomst van de annulering.