Verwerkersovereenkomst persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Dialexis Advies BV
A. Hegiusstraat 15
7412 XN Deventer
info@dialexisadvies.nl

We verwerken de persoonsgegevens omdat de verwerking van de persoonsgegevens die we gebruiken noodzakelijk is:

Uitgangspunt is dat de persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers van Dialexis Advies, of, enkel wanneer een gerechtvaardigd belang behartigd wordt (bijv. accreditatie en fiscale verplichtingen), aan derden.

Onze website bevat links naar internetsites van andere instellingen. We zijn niet verantwoordelijk voor de gegevensbeschermingsmaatregelen op externe websites die je via deze links kunt bereiken.

Heb je een klacht over het gebruik van de persoonsgegevens door Dialexis Advies, dan kan je met ons contact opnemen via info@dialexisadvies.nl of via de klachtencommissie. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens